สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์และทบทวนแ...
  • 8 HITS

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมกา...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านเข้าร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิ...
  • 10 HITS

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการ...

จิตอาสา ๙๐๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและร่...
  • 12 HITS

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จิตอาสา ๙๐๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ฏิบัติหน้าทีจิตอาสาพัฒนาคลองเ...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชส...
  • 20 HITS

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายศิริโชค พิพัฒน์เสรียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยบุคลากรสำนั...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสม...
  • 18 HITS

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรพรรคการเมืองและ...
  • 10 HITS

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทน...