• 1 ม.ค. 2513
 • ชื่อหัวข้อ

  การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • ดูรายละเอียด
 • 17 ก.พ. 2565
 • ชื่อหัวข้อ

  คัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • ดูรายละเอียด
 • 17 ก.พ. 2565
 • ชื่อหัวข้อ

  ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน

 • ดูรายละเอียด
 • 4 พ.ค. 2565
 • ชื่อหัวข้อ

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ณ ฝายคอกหมูหินทิ้ง ลำน้ำกูน บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 • ดูรายละเอียด