• 11 เม.ย. 2567, 09:14
 • ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรและหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม คุณงามความดี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2567

  คัดเลือก

 • ดูรายละเอียด
 • 28 ก.พ. 2567, 17:11
 • โครงการส่งเสริมรัเบียบวินัย ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี 2567

  รับสมัครงาน

 • ดูรายละเอียด
 • 28 ก.พ. 2567, 17:02
 • เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

  รับสมัครงาน

 • ดูรายละเอียด
 • 22 ก.พ. 2567, 05:17
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

  คัดเลือก

 • ดูรายละเอียด
 • 1 ก.พ. 2567, 07:35
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงาน จ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

  รับสมัครงาน

 • ดูรายละเอียด
 • 8 ธ.ค. 2566, 10:23
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา2566จังหวัดกาฬสินธุ์

  ประกาศ

 • ดูรายละเอียด