• 8 ธ.ค. 2566, 10:23
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา2566จังหวัดกาฬสินธุ์

  ประกาศ

 • ดูรายละเอียด
 • 8 ธ.ค. 2566, 10:23
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา2566จังหวัดชัยภูมิ

  ประกาศ

 • ดูรายละเอียด
 • 7 ธ.ค. 2566, 01:48
 • ประชาสัมพันธ์การบรรจุและแต่งตั้ง/รับโอนผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  คัดเลือก

 • ดูรายละเอียด
 • 7 ธ.ค. 2566, 01:42
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปอบรม 7 หลักสูตร

  รับสมัครงาน

 • ดูรายละเอียด
 • 20 พ.ย. 2566, 09:50
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกาา จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2566

  ประกาศ

 • ดูรายละเอียด
 • 20 พ.ย. 2566, 09:49
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

  ประกาศ

 • ดูรายละเอียด