• 20 พ.ย. 2566, 02:34
  • 21 HITS
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านเข้าร่วมงานสถาบันบรมราชชนก (สบช.)สัญจร ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่านและนางปิยะนุช ไชยสมทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมงานสถาบันบรมราชชนก (สบช.) สัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่และน่าน ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันบรมราชชนก เป็นประธานในพิธี ในการนี้นายปรีชา สุขรอด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในฐานะผู้แทนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ