• 20 พ.ย. 2566, 02:57
  • 16 HITS
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ครั้งที่1/2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อปรึกษาหารือ ทบทวนภารกิจในปีที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน