• 2 เม.ย. 2567, 01:42
  • 24 HITS
กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในโอกาสครบรอบ 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้กลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นำบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน บริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด ชั้น 3 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในโอกาสครบรอบ 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการโดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 ราย