• 2 เม.ย. 2567, 08:20
  • 18 HITS
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน พระชนมายุครบ ๖๙ พรรษา ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี