• 7 มิ.ย. 2567, 01:58
  • 27 HITS
การประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม