• 5 ก.ค. 2567, 11:57
  • 50 HITS
ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทและการตรวจนับนักเรียนตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางนวเนตร ยอดอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายกุลธวัช อินนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทและการตรวจนับนักเรียนตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน