• 5 ก.ค. 2567, 12:01
  • 50 HITS
พิธีแห่น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยราชรถเคลื่อนไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่าน และการสมโภชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดน่าน ร่วมพิธีแห่น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยราชรถเคลื่อนไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่าน และการสมโภชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567