• 29 พ.ย. 2565, 16:23
 • ชื่อหัวข้อ

  ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) งบผูกพัน 5 ปี (2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

 • ดูรายละเอียด
 • 28 ต.ค. 2565, 14:35
 • ชื่อหัวข้อ

  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) งบผูกพัน 5 ปี (2566-2570) ครั้งที่ 2

 • ดูรายละเอียด
 • 18 ต.ค. 2565, 11:07
 • ชื่อหัวข้อ

  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) งบผูกพัน ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ดูรายละเอียด
 • 20 ก.ย. 2565, 09:53
 • ชื่อหัวข้อ

  เรื่องประกาศแผนซื้อจ้าง โครงการเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง งบผูกพัน 2566-2570

 • ดูรายละเอียด
 • 5 พ.ค. 2565, 08:29
 • ชื่อหัวข้อ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 282,600 บาท ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านอินเตอร์ซัพพลาย

 • ดูรายละเอียด
 • 5 พ.ค. 2565, 08:28
 • ชื่อหัวข้อ

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ครุภัณฑ์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย วงเงิน 425,650 บาท

 • ดูรายละเอียด